Missie en Visie

Missie

Quality Coaching wil voor alle cliënten in behandeling of begeleiding bij een GGZ organisatie een passende baan of studie realiseren.

Daarmee willen wij een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving waarin deelnemers met een psychische kwetsbaarheid of afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen meedoen.

 

 

Visie

Wij geloven dat passend werk mensen het best in hun kracht zet. 

Ieder mens is uniek en beschikt over talent. Het benutten van de talenten die je hebt en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden zorgt ervoor dat je blijvend in je kracht staat.

 

Onze kernwaarden

Samen

Samen

Wij werken met de deelnemer heel gericht toe naar een stip op de horizon. Dat doen we graag samen. Binnen Forta, met opdrachtgevers, met werkgevers, maar juist ook met de mensen om wie het gaat.  We zijn er voor elkaar, door te luisteren, mee te denken en elkaar feedback te geven. Dat doen wij met het nodige enthousiasme, humor en plezier.

Bevlogen

Bevlogen

We gaan gepassioneerd en bevlogen te werk. We hebben het vermogen om steeds aansluiting te vinden bij onze doelgroep, te normaliseren en met onze expertise en netwerk onze deelnemers efficiënt en succesvol te begeleiden naar duurzaam en passend werk. We zijn gedreven, vasthoudend en flexibel in het behalen van de beoogde doelstellingen.

 

Betrokken

Betrokken
We zijn ons bewust van onze taken en verantwoordelijkheden. Dit doen wij graag met aandacht en betrokkenheid in de diverse trajecten. Onze deelnemers kunnen rekenen op betrokken, begripvolle, vriendelijke en ervaren jobcoaches. We werken graag samen, maken gebruik van elkaars expertise en ervaring en houden van korte lijnen. Alles om een zo goed mogelijk traject neer te zetten voor onze deelnemers.
Ons team

Team Quality Coaching

Wij vormen samen het team van Quality Coaching. Wil je nog meer over ons weten? Bel of mail ons, we staan je graag te woord.

Erzebeth Jorna

Algemeen Directeur

06- 59 80 17 11
e.jorna@qualitycoaching.nl

Edith de Boer

Jobcoach/IPS-Trajectbegeleider

06 - 59 81 80 40
e.deboer@qualitycoaching.nl

Alie Koldijk

Jobcoach/Trajectbegeleider

06- 86 81 54 92
a.koldijk@qualitycoaching.nl

Annerieke Doornbos

Psychomotorisch Therapeut

Alletta Bijlsma

Jobcoach/Trajectbegeleider

06 - 86 80 23 37
a.bijlsma@qualitycoaching.nl

Maaike Klinkenberg

Birkman-specialist en gedragskundige

Sandra Dijkstra

Jobcoach/Ambulant Begeleider

06 - 59 84 03 01
s.dijkstra@qualitycoaching.nl

Jikketine Tangerman

Back-office Quality Coaching

06-12 74 30 23
j.t.tangerman@qualitycoaching.nl

Astrid van Asten

Jobcoach/IPS-trajectbegeleider

06-86888545
a.vanasten@qualitycoaching.nl

Forta

Onderdeel van Forta

Door onze integrale samenwerking met de diverse GGZ labels binnen Forta, zetten we een zo goed mogelijk reïntegratietraject neer voor onze deelnemers. Alle expertise rondom behandeling, begeleiding, beschermd wonen en reïntegratie is aanwezig bij ons.

Meer over Forta

Certificering

Wat houdt dit keurmerk in?

Alle dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming starten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen, komen in aanmerking voor het Keurmerk. Het Keurmerk geeft inzicht in de kwaliteit van de dienstverleners, zij kunnen zich ermee onderscheiden. Mensen die geïnteresseerd zijn in het inkopen van hun diensten kunnen zien dat ze kwaliteit leveren. Kortom: het is één Keurmerk voor de hele markt; eenduidig en overzichtelijk.

Het doel van het keurmerk

Met het Keurmerk wil Blik op Werk een duurzame bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de markt. Het Keurmerk maakt de markt transparant en borgt de kwaliteit van de werkzaamheden. Cliënten, klanten, werknemers, cursisten of kandidaten (in het vervolg kortweg: klanten) en opdrachtgevers kunnen aan de hand van het Keurmerk bewuster kiezen met welke dienstverleners zij contracten afsluiten, want dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk onderscheiden zich van bedrijven zonder Keurmerk. Quality Coaching is zo'n bedrijf.